Reklamacje i zwroty

1. Podstawą reklamacji jest paragon lub oryginał faktury VAT
2. Reklamacje należy składać elektronicznie lub w formie pisemnej na adres sprzedającego
3. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych od momentu złożenia takowej przez Kupującego
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną
5. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (na podstawie przepisów prawa), bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od otrzymania towaru.
6. Aby transakcja została unieważniona Kupujący jest zobowiązany dostarczyć pisemne oświadczenie o „odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, na adres e-mailowy sprzedającego lub dołączyć taką informację w paczce razem z odsyłanym produktem.